Ο κανονισμός GDPR με τα μάτια της NSS

Ο νέος γενικός ευρωπαϊκός κανονισμός, επηρεάζει πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιούνται, και σε γενικές γραμμές καθιστά την προστασία των προσωπικών δεδομένων δική τους ευθύνη απαιτώντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση τους έως στις 25 Μαΐου του 2018.

Η NSS είναι έτοιμη. Εσείς;

Προσιτή Τεχνολογία Αιχμής

προσφέρουμε προϊόντα που έχουν υψηλή αξία αλλά μπορούν να αποκτηθούν

Οι υπηρεσίες μας

Διαχείριση Ποιότητας

Η NSS δίνει μεγάλη σημασία στη προστασία των δεδομένων της εταιρίας και των πελατών της, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015

Διαβάστε Περισσότερα