Boldonjames. Η ταξινόμηση δεδομένων ως καταλύτης στη πρόληψη απώλειας δεδομένων

Η Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων (DLP) διαφέρει από τις περισσότερες παραδοσιακές λύσεις ασφάλειας δεδομένων, επειδή επικεντρώνεται κυρίως σε εσωτερικές, και όχι στις εξωτερικές, απειλές. Η μη εξουσιοδοτημένη έκθεση/ αποκάλυψη εσωτερικών δεδομένων μέσω οποιουδήποτε μέσου, μηχανισμού του δικτύου ή εξαιτίας κάποιας τυχαίας γνωστοποίησης από καλοπροαίρετους χρήστες μπορεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για το εμπορικό σήμα, τη φήμη ή τη στάση του οργανισμού με τα ρυθμιστικά σώματα/ αρχές.

Υπάρχουν ορισμένες λύσεις που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η συνεχόμενη αυτή πρόκληση και να διασφαλιστεί ότι τα εταιρικά, κρίσιμης σημασίας δεδομένα τίθενται στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων πόρων στο κατάλληλο πλαίσιο, και ότι ανά πάσα στιγμή παραμένουν επαρκώς ασφαλισμένα. Η Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων (DLP) παρέχει σε έναν οργανισμό τη δυνατότητα να εφαρμόζει ελέγχους ανάλογους με την αξία που αποδίδεται στα δεδομένα του καθώς αλληλεπιδρά και με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους παρόχους. Είναι δυνατό να επιτευχθεί επιπρόσθετη ακρίβεια όταν χρησιμοποιείται παράλληλα και η ταξινόμηση δεδομένων, επιτρέποντας σε έναν οργανισμό να παράγει πρόσθετη αξία ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα υπό ρύθμιση δεδομένα.

Ιστορικά, η επιτυχής υλοποίηση κάποιας δυνατότητας πρόληψης απώλειας δεδομένων ήταν χρονοβόρα και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην έκφραση της πολιτικής της διακυβέρνησης δεδομένων όπως έχει ερμηνευτεί από το προσωπικό IT της εταιρείας, σε μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί η αποτελεσματικότητα της και παράλληλα να αποφευχθούν τα ψευδώς θετικά και βεβαίως η αρνητική εμπειρία χρήσης ως αποτέλεσμα. Η χρήση της ταξινόμησης δεδομένων ως συμπληρωματικής ικανότητας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνολικής ακρίβειας των λύσεων πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) αποτελεί μια πτυχή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μεταδεδομένων που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη γενικότερη στάση του οργανισμού στην ασφάλεια δεδομένων.

Η πολιτική διακυβέρνησης δεδομένων και οι επακόλουθες επισημάνσεις ταξινόμησης δεδομένων παρέχουν στις λύσεις πρόληψης απώλειας δεδομένων την ικανότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής επιβολής ελέγχων, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη ή ακούσια διακίνηση και μετάδοση εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων.
Με τη συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία επισήμανσης των εγγράφων σύμφωνα με τη πολιτική διακυβέρνησης των δεδομένων, και μαζί με τη γνώση που έχουν εκ των έσω πάνω στα δεδομένα και στις πληροφορίες πάνω στα οποία εργάζονται καθημερινά, μπορούν να μειωθούν δραματικά τα ψευδώς θετικά, να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποφάσεων και να ενσωματωθεί με διαφάνεια η πρόληψη απώλεια δεδομένων στη καθημερινή ροή εργασίας.

Με την έναρξη της λειτουργίας μιας ολοκληρωμένης, end-to-end λύσης του είδους, είναι τόσο εφικτή η διαχείριση του κύκλου ζωής της πληροφορίας από τη δημιουργία της μέχρι της κατανάλωση της και την πιθανή, τελική καταστροφή της, όσο και η επίτευξη των στόχων στη διακυβέρνηση δεδομένων και η συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Πολλές φορές, οι λύσεις πρόληψης απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention, DLP) αντιπροσωπεύουν τη τελευταία ευκαιρία για μία εταιρεία για να σταματήσει ή τουλάχιστον να θέσει υπό έλεγχο -σε καραντίνα- για επιπρόσθετη επιθεώρηση, τα δεδομένα που εξωθήθηκαν εκτός εταιρικού περιβάλλοντος. Παρά την αρχική πολυπλοκότητα που μπορεί να αντιπροσωπεύει μια λύση πρόληψης απώλειας δεδομένων, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν τίθεται σε λειτουργία παράλληλα με μια σαφή πολιτική, και μπορεί να παρέχει στην πλατφόρμα τις απαραίτητες εγγυήσεις, ότι η εξώθηση δεδομένων εκτός εταιρικού δικτύου, από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε μη εξουσιοδοτημένους προορισμούς παρακολουθείται και προλαμβάνεται.

Δεδομένου ότι η απώλεια δεδομένων αποτελεί μεγάλη ανησυχία για όλους τους οργανισμούς, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να είναι περισσότερο business-centric στην προσέγγιση τους για να είναι επιτυχημένη η λύση πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP). Συνδυάζοντας την ταξινόμηση δεδομένων με κάποια από τις καλύτερες λύσεις DLP της αγοράς, διασφαλίζετε ότι ο οργανισμός σας εφαρμόζει μια πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Ανακαλύψτε τις καλύτερες τεχνολογίες που ενσωματώνονται με τη λύση της Boldon James και ξεκινήστε.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο άρθρο, εδώ.