HelpSystems. Ασφάλεια ή Απόρρητο Δεδομένων. Ποια είναι η διαφορά;

Όπως είναι κατανοητό, οι όροι ασφάλεια δεδομένων και απόρρητο δεδομένων συχνά συγχέονται μεταξύ τους ενώ κάποιες φορές χρησιμοποιούνται και εναλλακτικά. Αν και τις συνδέουν πολλά πράγματα, στην πραγματικότητα αποτελούν μοναδικές και ξεχωριστές έννοιες.

Για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που εμπιστεύονται οι πελάτες σας και οι υπάλληλοί σας στον οργανισμό σας τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης και ασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, διερευνήστε και αναθεωρήστε αυτές τις έννοιες, μαζί και με τις σχετιζόμενες πολιτικές, διαδικασίες και τεχνολογίες, για να αποτρέψετε την κακόβουλη ή ακούσια κατάχρηση των δεδομένων ή ακόμα και την απώλεια δεδομένων.

Τι είναι το απόρρητο δεδομένων;

Το απόρρητο δεδομένων ή προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων εστιάζει στον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοχρησίας των προσωπικών δεδομένων – με άλλα λόγια, στη διακυβέρνηση τους. Οι κανονισμοί και οι νόμοι που αφορούν το απόρρητο δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ως προς την αυστηρότητα ή την επιβολή τους ανά πολιτεία (στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) ή ανά χώρα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων είναι προς το συμφέρον τόσο των οργανισμών όσο και των ατόμων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αυστηρότερος κανονισμός στις μέρες μας, την ώρα που άλλες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με όσα επιβάλλει ο GDPR. Μερικές επισημάνσεις: ο νόμος Consumer Privacy Act της Καλιφόρνια (CCPA), ο νόμος Lei Geral deProtecaode Dados (LGPD) της Βραζιλίας και ο προτεινόμενος νόμος Digital Charter Implementation Act του Καναδά είναι ορισμένοι από τους νόμους που βασίζονται ή πρόκειται να βασιστούν στον GDPR.

Αν και αυτοί οι ήδη θεσπισμένοι ή προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν ένα τεράστιο βήμα για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, αν δεν υπάρχουν στέρεες βάσεις ασφάλειας δεδομένων και τεχνολογικές λύσεις, το απόρρητο των δεδομένων δεν μπορεί παρά να «βρίσκεται στον αέρα».

Τι είναι η ασφάλεια δεδομένων;

Η ασφάλεια των δεδομένων, σε αντίθεση με το απόρρητο των δεδομένων, εστιάζει στον τρόπο προστασίας των δεδομένων από τις πολλές εξωτερικές και εσωτερικές απειλές που υπάρχουν. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων μπορούν να μετριάσουν τις κυβερνοαπειλές και την ακούσια κατάχρηση, ωστόσο η απλή εφαρμογή αυτών των μέτρων αδυνατεί συνήθως να αντιμετωπίσει πλήρως τις ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων ή τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Η ασφάλεια δεδομένων περιλαμβάνει τις πραγματικές λύσεις που εφαρμόζει ένας οργανισμός για την προστασία των ψηφιακών δεδομένων σε όλη την υποδομή του – από τις τερματικές συσκευές έως τα δίκτυα και μέχρι την περίμετρο.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας δεδομένων θα πρέπει να διαμορφώνει το βασικό σχέδιο για τα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων σας και να καλύπτει τρεις βασικούς τομείς: τα άτομα, τις διαδικασίες και τις τεχνολογικές λύσεις που θα βοηθήσουν στην επιβολή όλων των πολιτικών που διέπουν και προστατεύουν ευαίσθητα και ιδιωτικά δεδομένα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του απορρήτου και της ασφάλειας δεδομένων;

Πρώτον, το απόρρητο δεδομένων ΔΕΝ είναι το ίδιο με την ασφάλεια των δεδομένων. Ασφάλεια δεδομένων είναι όλα τα μέτρα, οι πολιτικές και οι τεχνολογίες που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας δεδομένων δεν ικανοποιεί απαραίτητα από μόνη της και τις απαιτήσεις του απορρήτου δεδομένων. Το απόρρητο δεδομένων εξακολουθεί να απαιτεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν τον ασφαλή τρόπο συλλογής, κοινοχρησίας και χρήσης των δεδομένων των οργανισμών.

Η ασφάλεια δεδομένων προστατεύει τα δεδομένα από κακόβουλες απειλές. Το απόρρητο δεδομένων αφορά την υπεύθυνη διακυβέρνηση και χρήση αυτών των δεδομένων.

Κατά την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας δεδομένων, τα μέτρα προστασίας επικεντρώνονται στο να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη και το λεγόμενο «tokenization» μπορούν όλα τους να ενισχύσουν τη στάση ασφαλείας ενός οργανισμού.

Κατά την αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με το απόρρητο των δεδομένων, βασικό μέλημα είναι τα δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και αποστέλλονται να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Αν ένας οργανισμός συλλέγει δεδομένα, τα άτομα (π.χ. πελάτες, προσωπικό) πρέπει να γνωρίζουν τι είδους δεδομένα συλλέγονται, για ποιο λόγο είναι απαραίτητα και ποιος θα διαμοιραστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα για λόγους διαφάνειας. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τους παραπάνω όρους.

Η χρήση των δεδομένων σε συνάρτηση με το απόρρητο του ατόμου αποτελεί το κλειδί για το απόρρητο των δεδομένων. Τα μέτρα ασφαλείας δεδομένων μπορούν να διασφαλίσουν ότι η προσωπική ταυτότητα στα δεδομένα που συλλέγονται προστατεύεται.

Διασφαλίστε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων με πολλαπλά επίπεδα λύσεων ασφαλείας

Υπάρχει μια μοναδική λύση που να προσφέρει προστασία; Δυστυχώς, όχι. Παρόλα αυτά, η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών που να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων καθώς και η εφαρμογή λύσεων ασφαλείας σε πολλαπλά επίπεδα, μπορεί να προσφέρει εξαιρετική προστασία στα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η εφαρμογή λύσεων ασφαλείας σε πολλαπλά επίπεδα μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας. Όταν κληθείτε να επιλέξετε τεχνολογία για την υποστήριξη των πολιτικών απορρήτου και ασφάλειας του οργανισμού σας, βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις που θα επιλέξετε μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν για:

  1. Να προσδιορίζουν και να ταξινομούν αρχεία που ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα
  2. Να κρυπτογραφούν ευαίσθητα δεδομένα για να τα καταστήσουν μη αναγνώσιμα, εκτός και αν υπάρξει εξουσιοδότηση
  3. Να εντοπίζουν και να αποτρέπουν τις διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών εκτός του οργανισμού σας
  4. Να ασφαλίζουν και να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα που κοινοποιούνται εντός και εκτός του οργανισμού σας
  5. Να διαχειρίζονται δικαιώματα σε ψηφιακά δεδομένα για την κρυπτογράφηση και τον έλεγχο της πρόσβασης σε αυτά ανεξαρτήτως προς τα που ταξιδεύουν

Η HelpSystems προσφέρει μία σειρά λύσεων ασφάλειας δεδομένων, όπως προστασία από απώλεια δεδομένων, ταυτοποίηση και ταξινόμηση, διαχειριζόμενη και ασφαλή μεταφορά αρχείων και πολλά άλλα.

Πηγή: HelpSystems