Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων σας στο cloud με το «powered by» Cloud Optix δωρεάν εργαλείο της Sophos

Think you know what you’ve got in the cloud? Think again.

The accessibility of the public cloud is a double-edged sword: while it enables teams to spin up new resources in minutes, it also makes it hard for IT teams to keep track of everything that needs to be secured.

Take control of your cloud security with a free inventory assessment and security check, powered by Sophos Cloud Optix.  Activate a free trial to get to get 30 days commitment-free usage:

  • Comprehensive inventory of everything you’ve got in the cloud: virtual machines, storage, containers, IAM Users etc.
  • Covers Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes clusters, and Infrastructure-as-Code environments
  • Automatically scans for security gaps so you can address areas of weakness
  • No agent, no install, no tie-in

Νομίζετε ότι γνωρίζετε τι έχετε στο cloud; Ξανασκεφτείτε το. Η προσβασιμότητα στο δημόσιο cloud είναι δίκοπο μαχαίρι: αν και παρέχει τη δυνατότητα σε ομάδες να «δημιουργούν» πόρους σε λίγα λεπτά (π.χ μία νέα εικονική μηχανή), δυσκολεύει από την άλλη τις ομάδες IT να διατηρούν την επαφή τους και να παρακολουθήσουν όλα όσα χρειάζονται προστασία.

Πάρτε τον έλεγχο της ασφάλειας σας στο cloud με το νέο, δωρεάν εργαλείο εκτίμησης inventory και ασφάλειας της Sophos που έχει την υποστήριξη του Cloud Optix. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το ενεργοποιήσετε και να το δοκιμάσετε για 30 ημέρες χωρίς κάποια δέσμευση:

  • Προσφέρει δυνατότητα πλήρους απογραφής όλων των στοιχείων που έχετε στο cloud: εικονικές μηχανές, αποθηκευτικό χώρο, container, IAM Users κ.λπ.
  • Καλύπτει Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, clusters Kubernetes και περιβάλλοντα Infrastructure-as-Code
  • Προσφέρει αυτόματη σάρωση για κενά ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αδύνατα σημεία
  • Χωρίς agent, χωρίς εγκατάσταση, χωρίς σύνδεση

Οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο σας επιτρέπουν να λάβετε μέτρα άμεσα

Εντοπίστε και αποτρέψτε κενά ασφάλειας και συμμόρφωσης στο cloud

Το Cloud Optix είναι μια agent-less λύση SaaS που ενσωματώνεται με τους λογαριασμούς cloud της υποδομής σας χρησιμοποιώντας τα εγγενή APIs, αρχεία καταγραφής και τις υπηρεσίες cloud του παρόχου σας.

Το προϊόν, χρησιμοποιεί πληροφορίες από όλες αυτές τις πηγές για να προσφέρει μια λεπτομερή απογραφή των «περιουσιακών σας στοιχείων» στους λογαριασμούς cloud σας καθώς και μια διαισθητική τοπολογική εικόνα των ροών κίνησης και της αρχιτεκτονικής του περιβάλλοντος σας.

Το inventory όλων των πόρων σας

Τοπολογική εικόνα των ροών κίνησης και της αρχιτεκτονικής

Το Cloud Optix παρέχει επίσης ενημερωμένες, up-to-the-minute αναφορές. Οι αναφορές διευκολύνουν να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές πολιτικές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δαπανών σας σε καθημερινή βάση.

Διατηρήστε τη συμμόρφωση με αναφορές πραγματικού χρόνου

Θα είστε έτοιμοι μέσα σε λίγα λεπτά

Η διαχείριση του Cloud Optix πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ασφαλείας Sophos Central. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε την δωρεάν περίοδο χρήσης:

  • Αν χρησιμοποιείτε ήδη το Sophos Central: Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Free Trials στο κάτω μέρος του αριστερού μενού στην κονσόλα διαχείρισης Central.

 

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα που εμφανίζονται στην οθόνη σας, οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν να προσθέσετε τα AWS, Azure και GCP περιβάλλοντα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον σχετικό γρήγορο οδηγό εκκίνησης.

Αν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε βοήθεια, ρίξτε μια ματιά στο φόρουμ της κοινότητας ή επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

Τι θα συμβεί όταν τελειώσει η δοκιμαστική περίοδος;

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Cloud Optix μετά το πέρας της περιόδου δωρεάν χρήσης, απλώς αγοράστε μια συνδρομή. Διαφορετικά, μπορείτε απλώς να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα και καμία υποχρέωση.