Ασφάλεια

Ασφάλεια των δεδομένων σημαίνει προστασία των δεδομένων και των συστημάτων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, κοινοποίηση, κακόβουλη επίθεση ή καταστροφή. Οι κύριες συνιστώσες της ασφάλειας των δεδομένων είναι η εμπιστευτικότητα η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα. Η NSS εργάζεται σκληρά για την υπερίσχυση των παραμέτρων αυτών.

Το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση της υπάρχουσας ασφάλειας των δικτυακών πληροφοριακών υποδομών είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός της «Πολιτικής Ασφάλειας». Η πολιτική ασφάλειας είναι μια πλήρης περιγραφή των διαδικασιών του παθητικού καθώς και των περιορισμών του προσωπικού της εταιρίας, που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας και η διασφάλιση όλων των εταιρικών επικοινωνιών.

H NSS έχει την εμπειρία και τα κατάλληλα προϊόντα ώστε να είναι σε θέση να προτείνει τεχνολογίες αιχμής οικονομικά προσιτές, που θα βοηθήσουν μια επιχείρηση να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τα πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και τους μηχανισμούς προστασίας και πρόληψης και σε τρία επίπεδα: φυσική, προσωπική και εταιρική.

Γιατί NSS;

Η NSS αποτελείται από επαγγελματίες με τα υψηλότερα προσόντα, πλήρως-πιστοποιημένους από τους προμηθευτές με πολύχρονη ποικίλη εμπειρία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της επιχείρησής σας. Η προσέγγιση της NSS για την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξασφαλίζει ότι η τεχνική λύση που σχεδιάστηκε θα βελτιώσει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ικανοποίηση του πελάτη. Αφήστε την NSS να σας εντάξει στον κόσμο των ενοποιημένων επικοινωνιών.