Smart Security on Demand

Η Trustwave προσφέρει στους πελάτες της μια ευρεία ποικιλία λύσεων που ανταποκρίνονται στις όποιες απαιτήσεις τους αναφορικά με την αντιμετώπιση απειλών και ευπαθειών καθώς και με τη διαχείριση της συμμόρφωσης. Όλες οι τεχνολογίες της Trustwave υποστηρίζονται από την ομάδα Global Threat Intelligence που ονομάζεται SpiderLabs, επιτρέποντας στις λύσεις της να σταματούν περισσότερες απειλές σε πραγματικό χρόνο. Η Trustwave υποστηρίζει τις υπηρεσίες της με τεχνολογίες της δικής της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο στον ερευνητικό όσο και στον τεχνολογικό τομέα απέναντι στις απειλές του σήμερα.

Το χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφάλειας δικτύου και ελέγχου πρόσβασης της Trustwave μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατευτούν από τις προηγμένες απειλές, να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του δικτύου τους και να αυξήσουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα τους.

Τοίχος Προστασίας Εφαρμογών WebWeb Application Firewall (WAF)

Η ενσωματωμένη νοημοσύνη απειλών που παρέχεται από την Trustwave SpiderLabs είναι αυτή που καθιστά το Trustwave WAF ξεχωριστό. Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Trustwave SpiderLabs σε εύρος δεδομένων εισόδου ή σε ποιότητα ερευνητών που διερευνούν τις απειλές στον πραγματικό κόσμο.

Ένας μοναδικός συνδυασμός θετικής και αρνητικής ασφάλειας, δυναμικού virtual patching και μιας πλατφόρμας εύκολης στην εγκατάσταση και στη διαμόρφωση, το Trustwave Web Application Firewall προσφέρει προηγμένη και συνεχή προστασία για όλες τις εφαρμογές Web.

  • Γρήγορο deployment με τρία μόνο στοιχεία: domain name, διεύθυνση IP και θύρα
  • Ακριβέστερες ειδοποιήσεις και αποκλεισμός μέσω αμφίδρομης επιθεώρησης της κυκλοφορίας και συσχέτισης
  • Προσαρμοσμένη προστασία για οποιαδήποτε εφαρμογή μέσω ενσωμάτωσης με εργαλεία DAST (Dynamic Application Security Testing), όπως είναι τα Trustwave App Scanner και virtual patching
  • Βελτιώνει την απόδοση της εφαρμογής αναγνωρίζοντας τους μη λειτουργικούς συνδέσμους και τους μη φυσιολογικούς τερματισμούς της εφαρμογής
  • Ευέλικτη εγκατάσταση με πλήρη λειτουργικότητα WAF τόσο σε in-line όσο και σε out-of-line λειτουργία
  • Ενσωμάτωση με πολλαπλές λύσεις προστασίας εφαρμογών Trustwave

Ασφάλεια Βάσεων ΔεδομένωνDatabase Security (DBSS)

Καθώς η παραγωγή ψηφιακών πληροφοριών αυξάνεται με ρυθμούς ρεκόρ, οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τα big data θα γίνουν όλο και περισσότερο αναπόσπαστα από έναν οργανισμό. Αυτά τα αποθετήρια, τα οποία συχνά περιέχουν την ψυχή της επιχείρησης, πρέπει να προστατεύονται για να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη ή ανάρμοστη πρόσβαση με στόχο τη διαρροή ή την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων.

Η ποσότητα των ψηφιακών πληροφοριών στον κόσμο αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς. Αυτή η αύξηση προωθείται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα πολυμέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο καθώς οι θεμελιώδεις περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήσης απαιτούν τη διατήρηση μεγάλου εύρους δομημένων και μη δομημένων δεδομένων.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες big data είναι εμπιστευτικές και κρίσιμης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται ειδική προστασία, ξεχωριστή από τις λύσεις ασφαλείας και τις προστασίες δικτύου ή εφαρμογών.

Η Trustwave μπορεί να σας βοηθήσει με τις λύσεις ασφάλειας βάσεων δεδομένων πρώτης κατηγορίας που είναι προσαρμοσμένες στους προσωπικούς σας πόρους, στα επίπεδα ικανοτήτων και στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

AppDetectivePRO

Το AppDetectivePRO είναι ένας σαρωτής βάσεων δεδομένων και big data που μπορεί να αποκαλύψει άμεσα, λάθη στις ρυθμίσεις, προβλήματα ταυτοποίησης και ελέγχου πρόσβασης, patches που απουσιάζουν ή οποιοδήποτε τοξικό συνδυασμό ρυθμίσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθέσεις κλιμάκωσης διαπιστευτηρίων ή σε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης υπηρεσιών (DOS), σε διαρροές δεδομένων ή σε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις δεδομένων.

DbProtect

Το DbProtect είναι μια πλατφόρμα ασφαλείας σχεδιασμένη για τη συνεχή παρακολούθηση βάσεων δεδομένων επιχειρήσεων. Μέσω της πρόσβασης multi-user/ role-based, της κατανεμημένης αρχιτεκτονικής και των αναλύσεων και αναφορών επιχειρησιακής κλάσης, το DbProtect επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρούν ασφαλείς τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τα big data (είτε αυτά βρίσκονται στην υποδομή τους ή στο σύννεφο) και να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Έλεγχος Πρόσβασης ΔικτύουNetwork Access Control (NAC)

Το Trustwave NAC είναι μια κλιμακούμενη πλήρης λύση που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει οποιαδήποτε δικτυακή υποδομή, παρέχοντας πλήρη προστασία για όλα τα τερματικά, διαχειρίσιμα και μη.

Η λύση της Trustwave συνδυάζει τον agentless έλεγχο πρόσβασης δικτύου με τη πρόληψη απειλών zero-day, την αυτοματοποιημένη επιβολή πολιτικών και τη δικτυακή νοημοσύνη για να προσφέρει μια ενοποιημένη εικόνα της δραστηριότητας των τερματικών και παράλληλα μία ισχυρή ανάλυση της χρήσης και του ιστορικού του δικτύου. Όλες μαζί αυτές οι λειτουργίες παρέχουν ολοκληρωμένο έλεγχο τερματικών και προσφέρουν ελέγχους ασφαλείας καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της δικτυακής πρόσβασης μιας συσκευής.

Το Trustwave NAC περιλαμβάνει ομαλή ενσωμάτωση με οποιοδήποτε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, ανίχνευση και έλεγχο των διαχειριζόμενων, μη διαχειριζόμενων καθώς και των περιουσιακών στοιχείων εκτός ελέγχου στο δίκτυο καθώς και πρόληψη ενάντια στην εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού στο δίκτυο όταν οι χρήστες περιηγούνται στο διαδίκτυο μέσω της προσωπικής τους συσκευής.

Βασικά χαρακτηριστικά του Trustwave Network Access Control:

Εγκατάσταση χωρίς agent για απρόσκοπτη ανάπτυξη και παρακολούθηση

Ενσωμάτωση Active Directory

Πλήρης προστασία για όλα τα τερματικά, διαχειριζόμενα και μη

Αυτόματη ανίχνευση και περιορισμός των μη-συμβατών συσκευών

Αυτοματοποιημένη εφαρμογή πολιτικής σε όλες τις συσκευές

Ανάλυση κάθε πακέτου από κάθε συσκευή

Συνεχείς έλεγχοι ασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης της συσκευής

Λειτουργικότητα σε οποιαδήποτε υποδομή δικτύου

Ενοποιημένη εικόνα της δραστηριότητας τερματικών συσκευών

Πρόληψη Απώλειας ΔεδομένωνData Loss Prevention (DLP)

Το σύστημα πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) της Trustwave έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, την Παρακολούθηση, Προστασία και Ανακάλυψη (Monitor, Protect and Discover). Με βάση την μηχανή ευφυούς ελέγχου περιεχομένου για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Trustwave DLP αναλύει όλες τις επικοινωνίες και τα συνημμένα αρχεία που διακινούνται στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσων μηνυμάτων (IM), μέσω κοινής χρήση αρχείων P2P, blogs, κοινωνικών μέσων δικτύωσης, FTP και Telnet κ.α. Μέσω του Trustwave DLP υπάρχει συνεχής έλεγχος για παραβιάσεις στη διακυβέρνηση ενός οργανισμού, διασφαλίζοντας τη κανονιστική συμμόρφωση στις πολιτικές αποδεκτής χρήσης μίας επιχείρησης.

Το σύστημα πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) της Trustwave αποκλείει αυτόματα τις επισκέψεις που παραβιάζουν τις πολιτικές συμμόρφωσης σε μία επιχείρηση, μέσω των πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS και FTP. Για τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα αρχεία που εντοπίζονται ότι αποτελούν παραβίαση συμμόρφωσης, προσφέρεται η δυνατότητα αποκλεισμού, απομόνωσης ή αυτοεξυπηρέτησης με την παρέμβαση του χρήστη. Το Trustwave DLP μπορεί να διερευνήσει τα δεδομένα μίας επιχείρησης για την εύρεση και προστασία ευαίσθητων πληροφοριών που διαμένουν σε αποθηκευτικά μέσα. Η ανακάλυψη ευαίσθητων δεδομένων επιτρέπει στις ομάδες ασφαλείας να επικεντρώσουν τις πρωτοβουλίες τους σε συγκεκριμένους χρήστες και συστήματα και στη συνέχεια να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης.